Geslaagd concert Zeister Philharmonisch Orkest

In de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeenschap gaf het Zeister Philharmonisch Orkest zaterdag j.l. zijn jaarlijkse najaarsconcert. In de aanloop naar dit concert had het orkest met wat tegenslag te kampen. Dirigent Melvin Margolis werd ziek en herstelde niet op tijd zodat hij, jammer genoeg, het concert niet kon leiden. We wensen hem hierbij snelle beterschap. En dit gebeurde slechts enkele weken voor de uitvoeringsdatum.
Jan Hulst, violist en dirigent (o.a. van het Soester Colenso Consort) bleek bereid deze moeilijke taak van Melvin Margolis over te nemen en het programma ongewijzigd uit te voeren.
Geopend werd met Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957). Het prachtige werk kreeg een gloedvolle, spannende uitvoering. Een veelbelovend begin.
Als tweede werk voor de pauze volgde Mendelssohns beroemde vioolconcert, nog steeds een van de meest gespeelde concerten uit het romantische repertoire. Het werd door de jonge, talentvolle violiste Laura Veeze voortreffelijk gespeeld. Mooi van toon en met intense muzikaliteit. Zeer goed begeleid door het exact spelende orkest. Lang applaus en bloemen voor de soliste. En dan, na de pauze,  van Tchaikovski, zijn tweede symfonie, een van de weinig gespeelde werken van de grote Russische componist. Een gedurfde keuze voor een amateur-orkest, want het is technisch en qua samenspel zeker geen eenvoudig werk. In dit licht gezien was de uitvoering onder de bezielende leiding van Jan Hulst zeker de moeite waard. Over het algemeen goed van samenspel, mooi van klank en met groot enthousiasme gespeeld. Bravo! Het zeer talrijke publiek, de kerkzaal was tot de laatste plaats bezet, geageerde met een langdurig, staand applaus om zo orkest en dirigent te danken voor het gebodene.

Jan Wittenberg