Muziekcommissie
De dirigent, voorzitter en twee orkesteden vormen de muziekcommissie die de concertprogramma's bepaalt. Daarbij wordt in de gaten gehouden welke moeilijkheidsgraad het orkest aankan.

Handen
Vele handen maken licht werk, tijdens de repetities en bij de concerten. Elk lid doet wel eens iets voor het orkest. Of het nu het in- en opruimen van de zaal is bij de repetities, koffie zetten, publiciteitsmateriaal verspreiden of een taart bakken: we doen het met ons allen en ook daarin schuilt ons plezier.

Lustrum
In 2020 - 2022 vieren we ons 70-jarig bestaan en tegelijkertijd ons veertiende lustrum. Vier orkestleden bemensen de lustrumcommissie en maken plannen in de aanloop naar het jubileumjaar.

Bestuur
Het bestuur regelt het algemene reilen en zeilen van het orkest.

  • Gisella Bergman, voorzitter
  • Dick Blaauboer, penningmeester
  • Maarten Lensvelt, secretaris
  • Joke Witteveen, publiciteit
  • Piet Creutzberg, bibliothecaris

Het Zeister Philharmonisch Orkest is lid van de FASO (www.faso.eu).