Aaike Nortier

Mezzosopraan Aaike Nortier (2003) studeert aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle, waar zij wekelijks zanglessen krijgt van haar docent Claudia Patacca. Aaike groeide op in een muzikale familie en maakte op 12-jarige leeftijd kennis met haar grote passie: opera en operette. In maart 2021 won Aaike de publieksprijs en een tweede prijs met haar deelname aan het Prinses Christina Concours.

Sinds Aaike zich in 2015 aansloot bij muziektheatervereniging La Mascotte in Emmeloord, heeft zij solistische rollen vertolkt in operettes als La Fille de Madame Angot, Boccaccio en Orphée aux Enfers. Naast deze rollen heeft Aaike ook als koorlid geschitterd in de opera Carmen, die in de zomer van 2021 werd uitgevoerd door Opera Spanga.

Ook heeft Aaike al veel concerten gegeven, zowel solerend als met haar vocaal ensemble. Daarmee voerde ze oratoriumrepertoire van Camille Saint-Saëns uit en zong zij in het prachtige Musikalische Exequien van Heinrich Schütz, maar Aaike heeft ook nieuwer repertoire van onder andere Benjamin Britten en Felicitas Kuckuck laten horen met haar vocaal ensmble.

Aaike zal vandaag haar liefde voor acteren en zingen laten zien door in verschillende rollen te kruipen: van het van hormonen uiteenspattende puberjongetje Cherubino tot femme fatale Carmen, van verleidelijke dorpsvrouw Isabella tot de boze toverheks van Hans en Grietje.

ZPHO-Valentijnsconcert-20-2-2022

De teksten van de liederen vindt u hieronder:

Eine Frau darf

In het huwelijk moet een vrouw

Om geen narigheid te krijgen

Ondanks eer en deugd en trouw

Af en toe eens iets verzwijgen.

Niet altijd brengt zij de waarheid

In het licht der openbaarheid;

Zo voorkomt zij dat haar man

’s Nachts de slaap niet vatten kan.

 

Met behendig manoeuvreren

Kan men zich iets permitteren, ja

 

Maar bij alles in het leven

Geldt een wet van eeuwen her:

Grijp de kans die wordt gegeven,

Maar kijk uit; ga niet te ver.

 

Wat niet weet, wat niet deert,

Is een spreuk die, naar mijn oordeel,

Vrouwen baat, maar omgekeerd

Ook de mannen strekt tot voordeel.

Dames, als meneer gaat “stappen”,

Tracht dan niet hem te betrappen.

Vraag uit echtelijk fatsoen

Liever niet wat hij gaat doen…

 

Met behendig manoeuvreren

Kan hij zich iets permitteren, ja

 

Maar bij alles in het leven

Geldt een wet van eeuwen her:

Grijp de kans die wordt gegeven,

Maar kijk uit; ga niet te ver.

 

Als dus af en toe een heer

Zegt mijn vriendschap te verlangen,

Nou, dan is het mij een eer

Hem goedgunstig te ontvangen.

Is zo’n man beleefd en aardig,

Krijgt hij ’t welkom herenwaardig.

Ach, het is toch ook niet fout

Als je van gezelschap houdt?

 

Met behendig manoeuvreren

Kan ik mij iets permitteren, ja

 

Maar bij alles in het leven

Geldt een wet van eeuwen her:

Grijp de kans die wordt gegeven,

Maar kijk uit; ga niet te ver.

È amore un ladroncello

È amore un ladroncello,
Un serpentello è amor;
Ei toglie e dà la pace,
Come gli piace, ai cor.

Per gli occhi al seno appena
Un varco aprir si fa,
Che l'anima incatena
E toglie libertà.

Porta dolcezza e gusto
Se tu lo lasci far,
Ma t'empie di disgusto
Se tenti di pugnar.

Se nel tuo petto ei siede,
S'egli ti becca qui,
Fa' tutto quel ch'ei chiede,
Che anch'io farò così

Love is a little thief,
A little serpent is he.
According to his whim
The heart finds peace or no.

Scarcely does he open a path
Between your eyes and your bosom
Than he chains your soul
And takes away your liberty.

He'll bring sweetness and content,
If you give him his way,
But will make your lot heavy
If you try to deny him.

If he visits your breast
And plucks at you there,
Do all that he asks,
As I will do too.

Cury mury fuk

Čury mury fuk
bílá pára vstává z luk!
Kapka krve dračí,
deset kopek žlučí,
teplé srdce ptačí,
už to z kofle hučí!
Skoč, můj mourku, skoč a skoč,
varem v kotli pozatoč!
Cury mury fuk,
nelekej se větších muk!
Tot’ tvé lidské věno,
a to musíš píti,
tím, co uvařeno,
jazyk zdřevění ti!
Skoč, můj mourku, hola hej,
v hrdlo jí tu šfávu vlej!
Čury mury fuk,
ale ted’ už ani muk!

Abracadabra!
Fog is lifting in the glade!
Dragon's blood ? one droplet,
Add ten drops of bile
A bird's heart still beating
And the kettle's brimming!
Jump, my tom?cat, jump and jump,
Stir the brew a little bit!
Abracadabra!
There will be no greater pain
This will make you human
And you have to drink it.
When you drink what's cooked in here,
Your tongue will become wooden!
Jump, my tom?cat, hola, height!
Pour that brew into her mouth!
Abracadabra!
And from now on not a word!

Voi che sapete

Voi che sapete
che cosa è amor,
donne, vedete
s'io l'ho nel cor.
Quello ch'io provo
vi ridirò,
è per me nuovo,

capir nol so.
Sento un affetto
pien di desir,
ch'ora è diletto,
ch'ora è martir.
Gelo e poi sento
l'alma avvampar,
e in un momento
torno a gelar.
Ricerco un bene
fuori di me,
non so chi'l tiene,
non so cos'è.
Sospiro e gemo
senza voler,
palpito e tremo
senza saper.
Non trovo pace
notte né dì,
ma pur mi piace
languir così.
Voi che sapete
che cosa è amor,
donne, vedete
s'io l'ho nel cor.

You ladies
Who know what love is,
See if it is
What I have in my heart.
All that I feel
I will explain;
Since it is new to me,

I don't understand it.
I have a feeling
Full of desire,
Which now is pleasure,
Now is torment.
I freeze, then I feel
My spirit all ablaze,
And the next moment
Turn again to ice.
I seek for a treasure
Outside of myself;
I know not who holds it
Nor what it is.
I sigh and I groan
Without wishing to,
I flutter and tremble
Without knowing why.
I find no peace
By night or day,
But yet to languish thus
Is sheer delight.
You ladies
Who know what love is,
See if it is
What I have in my heart.

 

Hokus Pokus

Halt!
Hokus pokus, Hexenschuss!
Rühr' dich und dich trifft der Fluss!
Nicht mehr vorwärts, nicht zurück?
Bann' dich mit dem bösen Blick!
Kopf steh starr dir im Genick!

Hokus pokus, nun kommt jocus:
Kinder, schaut den Zauberknopf,
Äuglein stehet still im Kopf!.
Nun zum Stall hinein, du Tropf.

Hokus pokus, bonus jocus,
malus tocus, hokus pokus!
Bonus jocus, malus locus!

Hokus pokus, bonus jocus,
malus locus, hokus pokus!

Stop!
Hocus pocus, lumbago!
Stir and meet the river!
No more forward, not back?
Banish yourself with the evil eye!
Head stiff in your neck!

Hokus pokus, now comes jocus:
children, look at the magic button,
little eye stands still in the head !.
Now go in to the stable, you drip.

Hocus pocus, bonus jocus,
malus tocus, hokus pokus!
Bonus jocus, malus locus!

Hocus pocus, bonus jocus,
malus locus, hocus pocus!

L'amour est un oiseau rebelle

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle

S'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait; menace ou prière,
L'un parle bien, l'autre se tait;
Et c'est l'autre que je préfère,
Il n'a rien dit, mais il me plaît.
L'amour est enfant de Bohème,
Il n'a jamais, jamais connu de loi;

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime;
Si je t'aime,
Prends garde à toi!
L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola
L'amour est loin, tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus ... il est là
Tout autour de toi, vite, vite,
Il vient, s'en va, puis il revient
Tu crois le tenir, il t'évite,
Tu crois l'éviter, il te tient.
L'amour est enfant de Bohème,
Il n'a jamais connu de loi;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime;
Si je t'aime,
Prends garde à toi!

Love is a rebellious bird
That no one can tame,
And it is in vain that it is called

If he agrees to refuse.
Nothing works; threat or prayer,
One speaks well, the other is silent;
And that's the other one I prefer,
He did not say anything, but I like him.
Love is Bohemian child,
He never, never knew a law;

If you do not love me, I love you;
If I love you,
Beware!
The bird that you thought surprised
Battled the wing and flew away
Love is far away, you can wait for it
You do not expect him anymore ... he is here
All around you, fast, fast,
He comes, goes, then comes back
You think you're holding him, he's avoiding you,
You think you're avoiding him, he's holding you.
Love is Bohemian child,
He never knew a law;
If you do not love me, I love you;
If I love you,
Beware!

 

(bron vertalingen: opera-arias.com)