Het Zeister Philharmonisch Orkest heeft een bezetting van ongeveer 45 amateur musici en is al sinds 1953 actief. Jaarlijks geeft het orkest twee concerten in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Daarnaast zijn er speciale evenementen waaraan het orkest zijn medewerking verleent. Het orkest heeft daarmee een belangrijke plaats in de stad en de regio. Dit orkest kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en de financiële ondersteuning door de orkestleden zelf, de overheid en door vrienden en sponsors.

Op dit moment worden wij voor de concerten gesteund door onder andere:

Sponsor van het Zeister Philharmonisch Orkest
U kunt als persoon en als bedrijf zich aanmelden als sponsor van het orkest. Wij bieden onze sponsors de gelegenheid om opgenomen te worden als sponsor in ons programmaboek bij de concerten. Afhankelijk van uw bijdrage kan daar ook een tekst aan besteed worden. Tevens kunnen we u (doen) noemen in de persberichten die rond een concert of andere bijzonderheid uitgaan.

We bieden ook de gelegenheid om met een link opgenomen te worden op de website en/of met een logo en/of met een eigen pagina (inclusief verwijzing naar eigen website) als sponsor op de site van het Zeister Philharmonisch Orkest.

VIP-arrangement
Voor (grote) sponsors is er de gelegenheid om een VIP-arrangement te kiezen, waarbij de sponsor en zijn of haar gasten persoonlijk door het bestuur en/of dirigent ontvangen worden en o.a. een persoonlijk toelichting op het programma en het orkest krijgen. In overleg zijn meerdere opties mogelijk, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van de generale repetitie in het orkest zelf, om te ervaren hoe het is om in het orkest een werk te beleven. Of heeft u wel eens (even) een orkest willen dirigeren? Ook kunt u uw gasten een echt speciale ervaring bieden!

Neemt u contact op voor de mogelijkheden met: Claar Urbanus, te bereiken via e-mail.

Het rekeningnummer van het orkest: NL05INGB0000335841 t.n.v. Zeister Philharmonisch Orkest te Soesterberg.