Nicolas Devons

Nicolas Devons

Van november 2006 tot en met voorjaar 2008 is Nicholas Devons dirigent van het Zeister Philharmonisch Orkest geweest.

Nicholas (Nick) Devons groeide in Engeland op. Hij komt uit een muzikale familie -zijn moeder was beroepspianiste- en speelt al vanaf zijn achtste jaar viool. Na een economiestudie in Cambridge besloot hij muziek als vak te kiezen.
Van 1979 tot 1984 heeft Nicholas viool gestudeerd bij Mark Lubotsky aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In 1983 heeft hij zijn docent diploma gehaald en in 1984 zijn diploma uitvoerend musicus. Tijdens zijn opleiding is Nicholas een viool lespraktijk begonnen en heeft hij ook bij verschillende orkesten geremplaceerd – onder andere het Ballet Orkest, Orkest van het Oosten en het Radio Symfonie Orkest.

Vanaf 1990 is Nicholas Devons zich steeds meer op het dirigeren gaan richten. Eerst heeft hij
prive lessen bij Joop van Zon genomen (toen docent directie aan het Sweelinck Conservatorium). Van 1991 tot en met 1995 heeft hij zomer directie cursussen in Tsjechië gevolgd. Daarna heeft Nicholas verder bij Jan Stulen gestudeerd.

In 1994 is Nicholas aangesteld als dirigent van het huidige Betuws Symfonie Orkest. In
september 2002 is hij ook aangesteld als chef dirigent van het Symfonie Orkest Haerlem.

Naast zijn activiteiten als vaste dirigent heeft Nicholas Devons ook werk gedaan als coach/gastdirigent bij ensembles zoals het Noordhollands Jeugd Orkest. Amersfoorts Jeugd Orkest, Crea orkest, Byreine Consort (Amsterdam), het Zoroaster Ensemble in Utrecht en het Utrecht Music Concert (UMC).

Reeds meer dan vijftien jaar is Nicholas concertmeester van het Noordhollands Bach Orkest, een koorbegeleidings orkest in Hoorn en Enkhuizen dat jaarlijks ongeveer zes koor uitvoeringen begeleidt.